Szukaj

Wpisy w kategorii ‘Dzialalność gospodarcza’

postheadericon Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Będąc przedsiębiorcom i prowadząc własną działalność gospodarczą trzeba spełnić następujące obowiązki:- odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS-u;- odprowadzania należnych podatków do urzędu skarbowego;- zatrudnienia pracowników i wypłacania im terminowo wynagrodzenia;- równego traktowania pracowników – niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia w zatrudnieniu. Jej przyczynami może być m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość. […]

postheadericon Czym jest działalność gospodarcza czyli samozatrudnienie

Polskie prawo gwarantuje swobodę podejmowania działalności gospodarczej.Indywidualna działalność gospodarcza to najłatwiejsza i najtańsza forma działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Artykuł 2 tej ustawy mówi iż, działalnością gospodarczą jest to zarobkowa działalność produkcyjna, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, […]

postheadericon Formy pomocy ułatwiające start młodemu przedsiębiorcy

Wśród form pomocowych które wspomagają młodego przedsiębiorce w różnych aspektach działalności możemy wyróżnić następujące:1. Inkubatory przedsiębiorczości – funkcjonują najczęściej przy wyższych uczelniach. Pomoc jaka oferują polega na udostępnieniu lokalu do prowadzenia działalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi mediami. Niekiedy zapewniają również możliwość skorzystania z porad prawnika oraz opiekę księgowo -finansową.2. Anioły przedsiębiorczości – jest to grupa […]

postheadericon Etapy zakładania działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej wymaga dokonania pewnych procedur i formalności. Żadnej z nich nie można opuścić. Proces ten można podzielić na następujące etapy.1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy. W większości przypadków rejestracja jest bezpłatna dla osób zakładających działalność po raz pierwszy. Należy wypełnić wniosek w którym należy podać nazwę firmy, jej siedzibę […]

postheadericon Wady i zalety samozatrudnienia

Wiadomo, że wszystko ma swoje wady i zalety również indywidualna działalność gospodarcza. Wśród jej wad możemy wyróżnić: – pełna odpowiedzialność za czynności firmy właściciela całym swoim majątkiem; – uzależnienie całego rozwoju firmy od jednej osoby;- brak pracowników powoduje, że szef musi być stale obecny, jest czasami niewykonalne (praca po godzinach, brak urlopu);- brak możliwości zbudowania […]

postheadericon Pomysł na biznes czyli jak znaleźć swoją niszę rynkową.

Jeśli chcę się rozpocząć działalność gospodarczą to nie należy tego robić impulsywnie. Trzeba wszystko dokładnie przemyśleć a przede wszystkim mieć pomysł. To on jest najważniejszy czyli pytanie podstawowe brzmi „Czego potrzebują ludzie?”. Konieczne jest rozejrzenie się w najbliższym otoczeni i, popytanie znajomych. Na podstawie zebranych danych należy przeprowadzić:1. Analizę rynku – należy:- zdecydować na jakim […]

postheadericon Formy prowadzenia działalności gospodarczej

W Polsce można prowadzić działalność gospodarczą w następujących formach:1. Indywidualna działalność gospodarcza2. Spółka – spółki można podzielić ze względu na zakres odpowiedzialności wspólników, podstawę ekonomiczną jej utworzenia oraz źródła prawa regulujące jej działalność na:- Spółki osobowe – działalność opiera się na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność […]