Szukaj

Archiwum miesiąca Grudzień, 2011

postheadericon Dobra kondycja firm budowlanych

Obecnie pomimo kryzysu wiele firm z branży budowlanej przeżywa rozkwit. Na rynku występuje bardzo duże zainteresowanie zarówno budowaniem nowych obiektów w tym domów oraz bloków, a także remontami już istniejących. Wielu budowlańców wyjechało za granice w poszukiwaniu pracy, przez co zmniejszyła się ilość specjalistów. Paradoksalnie w tym samym czasie nastąpił wzrost popytu na usługi budowlane […]

postheadericon Japońskie koncepcje zarządzania

W wielu podręcznikach zarządzania można spotkać koncepcje, które wywodzą się z Azji, a głównie z Japonii. Były one stosowane w tamtejszych firmach w celu zwiększenia efektywności ich działania. Wiele znanych obecnie koncernów japońskich, chcąc zaistnieć na rynku światowym i konkurować z firmami głównie ze Stanów Zjednoczonych musiało podjąć działania mające na celu poprawę ich kondycji. […]

postheadericon Rola przedsiębiorstw w gospodarce

Rozwój gospodarczy jest możliwy dzięki zwiększeniu przedsiębiorczości przez obywateli danego kraju. Zakładając nowe firmy zatrudniają oni osoby zwiększając zamożność społeczeństwa. Nowozatrudnieni pracownicy zwiększają swoją konsumpcję powodując wzrost popytu. Jest to idealna sytuacja o której marzy wiele państw. Dlatego też wzrost ilości przedsiębiorstw jest zjawiskiem bardzo korzystnym, gdyż sygnalizuje pozytywne zmiany w gospodarce. Prognoza wzrostu gospodarczego […]

postheadericon Rola państwa w życiu gospodarczym kraju

Państwo w wielu krajach jest odpowiedzialne za realizację wielu funkcji społecznych oraz ekonomicznych. Podatki wpłacane przez obywateli do budżetu służą finansowaniu takich kwestii jak szkolnictwo, służba zdrowia, dofinansowywanie działalności, budowanie dróg i szereg innych kwestii. Rząd angażuje się również w sprawy gospodarcze wpływając na podaż pieniądza, stymulację popytu, sytuację na rynku pracy oraz podejmując działania […]

postheadericon Znaczenie wzrostu popytu

Wielu ekonomistów uważa, iż za powstawanie kryzysów odpowiada słabnący popyt. Wystarczy iż na kilku rynkach zmaleje zainteresowanie zakupami ze strony konsumentów, a powstaną pierwsze problemy gospodarcze. Ludzie dokonując zakupów nakręcają gospodarkę i uruchamiają spiralę wzrostu gospodarczego. Teoria bardzo znanego ekonomisty Keynesa wyjaśnia wiele negatywnych zjawisk za pomocą zmian w popycie. Mniejsza liczba zapotrzebowania na produkty […]