Szukaj

postheadericon Rola przedsiębiorstw w gospodarce

Rozwój gospodarczy jest możliwy dzięki zwiększeniu przedsiębiorczości przez obywateli danego kraju. Zakładając nowe firmy zatrudniają oni osoby zwiększając zamożność społeczeństwa. Nowozatrudnieni pracownicy zwiększają swoją konsumpcję powodując wzrost popytu. Jest to idealna sytuacja o której marzy wiele państw. Dlatego też wzrost ilości przedsiębiorstw jest zjawiskiem bardzo korzystnym, gdyż sygnalizuje pozytywne zmiany w gospodarce. Prognoza wzrostu gospodarczego jest związana z szeregiem pozytywnych nastrojów co jeszcze bardziej napędza gospodarkę. Przedsiębiorstwa są podstawowymi podmiotami ekonomicznymi, które odpowiadają za realizację funkcji produkcji oraz za świadczenie usług. Zaspokajają one potrzeby zgłaszane przez gospodarstwa domowe dostarczając to czego właśnie potrzebują. Ich działalność opiera się nie na wyprodukowaniu obojętnie czego lecz na dostarczeniu wyrobów na które rzeczywiście jest zapotrzebowanie.

Zwiększona ilość przedsiębiorstw to zwiększenie zapotrzebowania na pracowników, a w efekcie mniejsze bezrobocie. Wiele państw boryka się niestety z tym problemem, dlatego też polityka prowadzona przez rząd na rynku pracy obejmuje nie tylko wypłacanie świadczeń dla osób pozostających bez pracy, ale również stymulację inwestycji. Przedsiębiorstwa likwidując bezrobocie wpływają również na zniwelowanie negatywnych konsekwencji tego zjawiska. W rejonach charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia można zaobserwować wyższą przestępczość oraz powstawanie wielu patologii. Bardzo często osoby bezrobotne popadają w uzależnienia, a także negatywne emocje związane z tym zjawiskiem odbijają się na relacjach z rodziną. Zmniejszenie bezrobocia to nie tylko poprawa kondycji finansowej gospodarstwa domowego, ale także poprawa funkcjonowania rodziny w wielu płaszczyznach. Osoby pracujące to osoby mogące się realizować oraz rozwijać. Z punktu widzenia socjologii społeczeństwo w którym występuje jedynie naturalna stopa bezrobocia to społeczeństwa szczęśliwe oraz zamożne.